Regulamin

Zalecenia dla uczestników zajęć

O wszelkich dolegliwościach, urazach, kontuzjach należy informować nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć.

 • Kobiety w ciąży lub w czasie menstruacji powinny również poinformować osobę prowadzącą przed rozpoczęciem zajęć.
 • Każde zajęcia stanowią całość, nie należy się spóźniać ani wychodzić przed ich zakończeniem.
 • Ćwiczymy przynajmniej godzinę po lekkim lub 4 godz po obfitym posiłku.
 • W czasie zajęć prosimy o zachowanie ciszy i skupienia; nie należy pić, żuć gumy, rozmawiać.
 • Ćwiczenia wykonywane są boso, w wygodnym stroju.
 • Program zajęć uczestnicy wykonują uważnie zgodnie z instrukcjami podanymi przez nauczyciela.
 • Podczas zajęć nie należy pomagać innym uczestnikom, chyba że na wyraźne polecenie nauczyciela.
 • Należy wyłączyć telefon komórkowy.
 • Jeżeli w trakcie ćwiczeń wystąpią niepokojące objawy, takie jak wzrost ciśnienia, ból w kręgosłupie lub w stawach, napięcie w oczach lub inne należy niezwłocznie poinformować nauczyciela.
 • Zaleca się przestrzeganie zasad higieny a także nie stosowanie perfum i dezodorantów o zbyt silnych zapachach.
 • Zabrania się brania udziału w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.
 • Osoby niepełnoletnie powyżej 15-go roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach za zgodą nauczyciela po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do praktyki jogi.

Regulamin korzystania z karnetu

 • Uczestnicy wnoszą miesięczną opłatę za karnet, są również możliwe wejścia jednorazowe
 • Karnet jest ważny do momentu wykorzystania liczby zajęć nim objętych, lub upływu terminu jego ważności tj 30 dni.
 • Opłacone zajęcia, które zostaną opuszczone przez uczestnika mogą zostać odpracowane w ciągu 30 dni od dnia nieobecności na zajęciach.
 • Nie ma możliwości odpracowania zajęć za inną osobę.
 • Opłat wniesionych za zajęcia nie można przenosić na inne osoby.

Zapraszamy na zajęcia!

Jerzmanowice, Bolechowice, Skała

Napisz!

kontakt@joganajurze.pl

Zadzwoń!

(+48) 601 874 016