Regulamin

 1. Osoby uczestniczące w sesji zobowiązane są poinformować osobę prowadzącą zajęcia o stanie swojego zdrowia – choroby, dolegliwości, przebyte operacje i urazy, złe samopoczucie (choroby serca, nadciśnienie, choroby oczu, stany zapalne).
 2. Kobiety miesiączkujące i ciężarne są zobowiązane do poinformowania o tym.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za okazaniem pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów.
 4. Osoby z jakimikolwiek dolegliwościami zdrowotnymi lub kobiety w ciąży mogą uczestniczyć w zajęciach tylko po konsultacji z lekarzem i doniesieniu stosownego zaświadczenia.
 5. Zabrania się uczestniczenia w ćwiczeniach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, a także po długim przebywaniu na słońcu.
 6. Na zajęcia należy przyjść z pustym żołądkiem. Od lekkiego posiłku powinna minąć co najmniej 1 godzina, od obfitego posiłku co najmniej 3 godziny.
 7. Asany należy wykonywać bardzo starannie według wskazówek instruktora przy zachowaniu maksymalnej koncentracji. Pozwala to na bezpieczne ich praktykowanie. W ćwiczeniach stosujemy zasadę „NIC NA SIŁĘ”, która chroni nas przed kontuzjami.
 8. Każda asana to połączenie ciała, umysłu i oddechu (nie wstrzymuj oddechu w asanach). Podczas zajęć oddychamy przez nos.
 9. Proszę o przybycie przynajmniej 5-10 minut przed zajęciami, (czas na przebranie się, ewentualne pytania). Sesje jogi stanowią zamkniętą całość, dlatego należy przybywać punktualnie i pozostawać do końca. Nie należy wychodzić w trakcie trwania zajęć lub przed ich zakończeniem. Każde spóźnienie się dekoncentruje innych uczestników zajęć.
 10. Praktykujemy boso.
 11. Przed zajęciami należy wyłączyć telefon komórkowy.
 12. Uczestnicy są zobowiązani do natychmiastowego zgłoszenia pogorszenia samopoczucia, bólów czy nietypowych objawów pojawiających się w trakcie lub po zakończeniu zajęć.
 13. Nie ponoszę odpowiedzialności za uaktywnienie i zaostrzenie się schorzeń, dolegliwości i chorób, na które cierpią uczestnicy także w przypadku braku świadomości z ich strony co do występowania, charakteru i stopnia zaawansowania schorzeń i dolegliwości.
 14. Nie ponoszę odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych u uczestników w trakcie trwania zajęć, jak również za uszczerbek lub pogorszenie stanu zdrowia związane z wykonywanymi ćwiczenia.
 15. Zabrania się pomocy czy udzielania wskazówek innym uczestnikom zajęć.
 16. Zalecane jest niejedzenie przez przynajmniej pół godziny po zajęciach, a po zajęciach wieczornych – jedynie wypicie czegoś ciepłego przed snem.
 17. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty za miesięczny karnet.
  Karnet ważny jest do momentu wykorzystania liczby zajęć nim objętych, lub upływu terminu jego ważności. Jeżeli osoba nie uczestniczy w opłaconych zajęciach z przyczyn leżących po jej stronie (wyjazd, choroba, spotkanie itp.) zajęcia te przepadają. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy instruktora, to ważność karnetu zostaje przedłużona o liczbę wolnych dni.

Zapraszamy na zajęcia!

Jerzmanowice 419C, Szyce, Dom Kultury Skała

Przyjdź!

pl. Wspólnoty 1
32-085 Szyce

Zadzwoń!

(+48) 601 874 016

Napisz!

kontakt@joganajurze.pl